Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
3 4 5 6
9 13
16
27
30 2 3 4

 

 

Kitos piniginės išmokos

Išmoka buitinėms išlaidoms

Privalomosios pradinės karo tarnybos kariams krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka kiekvieną mėnesį mokama 3,7 bazinės socialinės išmokos (BSI)* dydžio išmoka buitinėms išlaidoms. (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 60 str. 1 d.).

 

Premija už pavyzdingą tarnybą

Premija gali būti skiriama už pavyzdingai atliktą visą tarnybą ir ištarnavus visą Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatyme nustatytą privalomosios pradinės karo tarnybos laikotarpį. Premijos dydis - 3,7 bazinės socialinės išmokos (BSI)* dydžio.

 

Sukaupta skatinamoji piniginė išmoka

NPPKT atliekantys asmenys yra skatinami piniginėmis išmokomis, kurias sudaro kas mėnesį skaičiuojamos (kaupiamos) šio dydžio sumos, priklausančios nuo atliktos tarnybos vertinimo rezultatų:

  • 4 bazinės socialinės išmokos (BSI)*, t. y. 156 Eur per mėn. (1404 Eur už 9 mėnesius) – asmenims, kurių tarnyba įvertinta labai gerai;
  • 3 bazinės socialinės išmokos (BSI)*, t. y. 117 Eur per mėn. (1053 Eur už 9 mėnesius) – asmenims, kurių tarnyba įvertina gerai;
  • 2 bazinės socialinės išmokos (BSI)*, t. y. 78 Eur per mėn. (702 Eur už 9 mėnesius) – asmenims, kurių tarnyba įvertinta patenkinamai.

*Bazinė socialinė išmoka (BSI) = 39 Eur (nuo 2020 m. sausio 1 d.).

 

Savo noru NPPKT atliekantiems asmenims, kurie nebuvo įrašyti į einamųjų kalendorinių metų šaukimo sąrašą, nurodytos išmokos didinamos 30 procentų.

 

NPPKT atliekantiems asmenims, kurie buvo įrašyti į einamųjų kalendorinių metų šaukimo sąrašą ir kurie norą atlikti NPPKT pareiškė iki įsakymo dėl paskyrimo į karinį vienetą pasirašymo dienos, nurodytos išmokos didinamos 15 procentų.

 

Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatyme (411 str).

 

 

Piniginė parama karių vaikams

Kiekvienam NPPKT kario vaikui jo tėvo ar motinos tarnybos laikotarpiu skiriama 1,5 bazinės socialinės išmokos (BSI)* dydžio, t. y. 58,50 Eur dydžio, išmoka per mėnesį. Jeigu NPPKT tuo pačiu metu atlieka ir vaiko tėvas, ir motina, išmokų vaikui skaičius nedidinamas. Išmokos mokamos iš savivaldybių lėšų (Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas (8 str.).

 

*Bazinė socialinė išmoka (BSI) = 39 Eur (nuo 2020 m. sausio 1 d.).

 

Materialinės pašalpos

Kariams (taip pat ir alternatyviąją krašto tarnybą atliekantiems kariams), kurių materialinė būklė sunki dėl jų pačių ligos, sutuoktinio, sugyventinio, tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių) ir seserų (įseserių), taip pat išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju yra paskirtas PKT karys, ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, jų rašytiniu prašymu gali būti skiriama iki 5 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos (MMA)* dydžių pašalpa Pašalpa skiriama iš Krašto apsaugos ministerijai skirtų asignavimų (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas (68 str.).

 

*Minimali mėnesinė alga (MMA) = 607 Eur (nuo 2020 m. sausio 1 d.).

 

Mirus kariui, jo šeimos nariui, skiriama 5 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių pašalpa. Pašalpa šeimos nariui nemokama, jeigu kario mirties atveju jis turi teisę gauti šio įstatymo 67 straipsnyje nustatytą kompensaciją ar tos pačios paskirties pašalpą iš kitos biudžetinės įstaigos.

 

Prašymas dėl materialinės pašalpos skyrimo mirus šeimos nariui ar kariui ir faktą patvirtinantys dokumentai (mirties liudijimo kopija), taip pat giminystės ryšį įrodantys dokumentai (paso ar asmens tapatybės kortelės ir/ar gimimo, santuokos, įvaikinimo ir kitų liudijimų kopijos) pateikiamas Krašto apsaugos sistemos institucijos ar jos padalinio, kuriame karys tarnauja, vadovui. Prašymo formą rasite čia.

 

Prašymą skirti materialinę pašalpą esant sunkiai materialinei būklei dėl kario ar jo šeimos nario ligos, taip pat dėl stichinės nelaimės ar turto netekimo suderina su Krašto apsaugos sistemos institucijos ar jos padalinio, kuriame tarnauja, vadovu (vadu) ir asmeniu, atsakingu už tos institucijos ar jos padalinio biudžeto planavimą ir pateikia krašto apsaugos ministro sudarytai Prašymų gauti materialinę pašalpą nagrinėjimo komisijai. Prašymo formą rasite čia.

 

Daugiau informacijos apie materialines pašalpos skyrimą ir reikalingų dokumentų pateikimo tvarką galite rasti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2005 m. sausio 21 d. įsakyme Nr. V-71 „Dėl materialinių pašalpų skyrimo ir prašymų gauti materialinę pašalpą nagrinėjimo komisijos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

Informacija atnaujinta 2020.02.21
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas kam@kam.lt
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media