Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
2 4 5 7
8 9 10 11 13
17 20 21
22 25 26 28
29 30 3 5

 

 

Alvydas Kanopa

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

1. Konsultuoja personalą, vykdo pirminę diagnostiką ir organizuoja kompiuterių ir kitos organizacinės technikos gedimų šalinimą bei programinės įrangos instaliavimo, atstatymo ir kitus darbus;

2. vykdo Departamento kompiuterių priežiūrą;

3. dalyvauja atliekant metinę Departamento valdomo turto inventorizaciją ir kitus su ja susijusius veiksmus;

4. organizuoja prekių ir materialinių vertybių priėmimą, išdavimą ir nurašymą;

5. užtikrina priimtų materialinių vertybių apsaugą Departamente, pajamų ir išlaidų dokumentų atitiktį teisės aktuose nustatytiems reikalavimams;

6. užtikrina, kad Departamento valstybės tarnautojai laiku grąžintų laikinam naudojimui jiems išduotas materialines vertybes, kai jos tampa nereikalingos jų vykdomoms tarnybinėms funkcijoms;

7. organizuoja ir vykdo ilgalaikio turto, atsargų ir kitų materialinių vertybių apskaitą;

8. organizuoja ir koordinuoja organizacinės technikos atnaujinimą ir taisymą;

9. pagal kompetenciją rengia organizacinius ir informacinius dokumentus;

10. pagal kompetenciją dalyvauja automatizuotos duomenų apdorojimo sistemos ir tinklų saugumo patikrinimuose;

11. pagal kompetenciją teikia reikalingą informaciją Departamento, kitų valstybės institucijų ir įstaigų tarnautojams, kitiems interesantams;

12. atlieka riboto naudojimo tinklo saugos įgaliotinio funkcijas;

13. atsako už atsiskaitymą su organizacijomis, teikiančiomis Departamentui komunalines paslaugas;

14. vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus tam, kad būtų pasiekti strateginiai įstaigos tikslai.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, krašto apsaugos sistemos organizavimą ir karo tarnybą;

3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų, Lietuvos Respublikos karo padėties, Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties, Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, krašto apsaugos ministro ir Departamento direktoriaus įsakymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius jo kompetencijai priklausančių klausimų sprendimą;

4. būti susipažinusiam su dokumentų rengimą, administravimą ir įslaptintos informacijos administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;

5. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo rengiant organizacinius, tvarkomuosius ar informacinius dokumentus patirtį;

6. gebėti analizuoti ir struktūrizuoti informaciją;

7. gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje;

8. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;

10. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją įrodantį ECDL pažymėjimą arba mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer.

 

Informacija atnaujinta 2016.06.29
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas kam@kam.lt
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media