Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
30 3 4 5
9
14 18 19
21 26
31 1 2

 

 

Daiva Rimgailaitė

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

1. Konsultuoja Skyriaus vedėją ir kitus Skyriaus valstybės tarnautojus rengimosi teikti priimančiosios šalies paramą civilinėse mobilizacijos institucijose klausimais;

2. rengia dokumentus, susijusius su Departamento ir Skyriaus veiklos planavimu ir atsiskaitymu už Departamento ir Skyriaus veiklą;

3. rengia ir teikia Skyriaus vedėjui ataskaitas apie Skyriaus veiklos planų vykdymą, krašto apsaugos ministro įsakymų, Krašto apsaugos ministerijos kanclerio potvarkių, Departamento direktoriaus įsakymų ir kitų užduočių ar pavedimų Skyriuje vykdymą;

4. rengia ir teikia Krašto apsaugos ministerijos Gynybos politikos ir planavimo departamentui Departamento ketvirčių ir metų veiklos ataskaitas, veiklos planų projektus ir veiklos planus;

5. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl priimančiosios šalies paramos planavimo tobulinimo ir plėtros savivaldybėse;

6. dalyvauja rengiant teisės aktų ir dokumentų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;

7. pagal kompetenciją teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl priimančiosios šalies paramos teisinio reglamentavimo tobulinimo ir plėtros valstybėje;

8. rengia teisės aktų, susijusių su pasirengimu teikti priimančiosios šalies paramą ir jos teikimu, projektus;

9. pagal kompetenciją bendradarbiauja su užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų institucijomis ir padaliniais;

10. pagal kompetenciją dalyvauja Departamentui, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai ar kitoms institucijoms rengiant teisės aktų dėl priimančiosios šalies paramos teikimo užduočių ir sutarčių vykdymo projektus;

11. dalyvauja kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms rengiant teisės aktų projektus dėl valstybės rezervo materialinių ir finansinių išteklių kaupimo, atnaujinimo, papildymo, apskaitos ir panaudojimo teikiant priimančiosios šalies paramą;

12. dalyvauja rengiant teisės aktų dėl valstybės rezervo materialinių ir finansinių išteklių kaupimo, atnaujinimo, papildymo, apskaitos ir panaudojimo teikiant priimančiosios šalies paramą projektus;

13. dalyvauja atliekant civilinių mobilizacijos institucijų ir ūkio subjektų pasirengimo priimančiosios šalies paramai teikti patikrinimus ir patikrinimų rezultatus įformina teisės aktų nustatyta tvarka;

14. koordinuoja ir kontroliuoja civilinių mobilizacijos institucijų priimančiosios šalies paramos teikimo sutarčių su užsakovu vykdymą, kai teikiama priimančiosios šalies parama;

15. koordinuoja prekių, paslaugų ir darbų preliminarių poreikio galimybių civilinėse mobilizacijos institucijose, rengiantis teikti priimančiosios šalies paramą, užtikrinimą, civilinių mobilizacijos institucijų priimančiosios šalies paramos teikimo sutarčių sudarymą ir vykdymą;

16. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant ir vykdant priimančiosios šalies paramos pratybas, mokymus, seminarus, konferencijas ir kitus viešųjų ryšių renginius;

17. organizuoja ir koordinuoja priimančiosios šalies paramos mokymą į civilinį mobilizacinio personalo rezervą įrašytiems asmenims, nustato šiems asmenims priimančiosios šalies paramos mokymo organizavimo, planavimo ir vykdymo tvarką, dalyvauja rengiant programas ir valstybės priimančiosios šalies paramos mokymo planus;

18. dalyvauja priimančiosios šalies paramos valdymo grupės veikloje;

19. koordinuoja civilinio mobilizacinio personalo rezervo naudojimą, teikiant priimančiosios šalies paramą;

20. pagal kompetenciją teikia metodines konsultacijas ir pagalbą civilinėms mobilizacijos institucijoms ir ūkio mobilizacijos subjektams pasirengimo teikti priimančiosios šalies paramą klausimais;

21. pagal kompetenciją dalyvauja Skyriaus vedėjo, Departamento direktoriaus, krašto apsaugos ministro ir Lietuvos kariuomenės vado sudarytų darbo grupių veikloje;

22. pagal kompetenciją vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių arba fizinių mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro arba jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį);

2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, krašto apsaugos sistemos organizavimą ir karo tarnybą

3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų, Lietuvos Respublikos karo padėties, Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties, Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, krašto apsaugos ministro ir Departamento direktoriaus įsakymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius jo kompetencijai priklausančių klausimų sprendimą;

4. būti susipažinusiam su įslaptintos informacijos administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;

5. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį rengiant teisės aktų projektus, administracinius, tvarkomuosius ar informacinius dokumentus;

6. gebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus;

7. gebėti analizuoti, struktūrizuoti ir sisteminti informaciją;

8. gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo ir Skyriaus veiklą, dirbti komandoje;

9. puikiai mokėti lietuvių kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo ir administravimo taisykles;

10. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

11. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją įrodantį ECDL pažymėjimą arba mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer.

Informacija atnaujinta 2016.09.06
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas kam@kam.lt
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media