Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
27
6 7 8
18 19 21 22
23 27 29
30 3 4 5

 

 

Jokūbas Lileika

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

1. Teikia siūlymus Departamento direktoriui dėl Departamento veiklos planavimo ir veiklos planų vykdymo;

2. skiria užduotis ir pavedimus Departamento skyrių vedėjams ir kontroliuoja jų atlikimą;

3. kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi Departamente;

4. kontroliuoja Departamento direktoriaus įsakymų vykdymą;

5. teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl drausminių nuobaudų valstybės tarnautojams skyrimo arba skatinimo;

6. kontroliuoja, kaip vykdomos įslaptintos informacijos apsaugos ir administravimo funkcijos Departamente;

7. koordinuoja ir kontroliuoja personalo valdymą ir administravimą Departamente;

8. koordinuoja ir kontroliuoja viešųjų pirkimų procedūrų atlikimą, sutarčių su juridiniais asmenimis sudarymą ir jų vykdymą Departamente;

9. planuoja, koordinuoja ir kontroliuoja ūkio darbus Departamente;

10. koordinuoja ir kontroliuoja biudžeto paraiškų ir sąmatų rengimą, teikia siūlymus Departamento direktoriui dėl Departamento lėšų panaudojimo efektyvumo;

11. vadovauja atliekant Departamento valdomo turto inventorizaciją, teikia siūlymus Departamento direktoriui dėl valdomo turto būklės gerinimo;

12. koordinuoja Departamento struktūros, Departamento skyrių nuostatų, valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų keitimą;

13. kontroliuoja savivaldybėms valstybinei funkcijai ,,Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą“ skiriamų lėšų poreikio nustatymą ir jų naudojimą;

14. kontroliuoja civilinės saugos organizavimą, pasirengimą ir reagavimą ekstremalių situacijų metu Krašto apsaugos ministerijoje ir kitose krašto apsaugos sistemos institucijose;

15. vykdo kovos su korupcija programos priemonių įgyvendinimą Departamente;

16. Departamento direktoriui pavedus, atstovauja Departamentui valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, tarptautinėse institucijose, kitų valstybių institucijose ar darbo grupėse;

17. analizuoja NATO, ES ar kitų tarptautinių organizacijų institucijų ir atskirų valstybių praktiką ir procedūras rengiantis ir valdant nacionalines ir (ar) tarptautines krizes, kitas nacionaliniam saugumui pavojingas ekstremalias situacijas;

18. teikia siūlymus Departamento direktoriui pagal savo veiklos sritį dėl Departamento veiklos tobulinimo;

19. Departamento direktoriaus nesant, jį pavaduoja;

20. Departamento direktoriui pavedus nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas pagal Departamento kompetenciją ir skiria nuobaudas;

21. pagal kompetenciją vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam prilygintą socialinių arba techninių mokslų studijų srities (magistro kvalifikacinį laipsnį);

2. būti susipažinusiam su krašto apsaugos sistemos valdymo principais ir prioritetais, strateginio planavimo principais, išmanyti sistemos specifiką, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos, Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymus, taip pat kitus įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, krašto apsaugos ministro ir Departamento direktoriaus įsakymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius jo kompetencijai priklausančių klausimų sprendimą;

3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymais, taip pat Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu ir kitais įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais;

4. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

5. išmanyti NATO ir ES terminiją, žinoti NATO ir ES veiklos principus, NATO institucijų struktūrą, būti susipažinusiam su užsienio valstybių, NATO ir (ar) ES narių patirtimi valdant krizes, užtikrinant nacionalinį valstybės saugumą karo padėties ar kitų nepaprastųjų situacijų metu;

6. puikiai mokėti lietuvių kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų valdymo ir teisės aktų projektų rengimo reikalavimus;

7. mokėti anglų kalbą A2 lygiu;

8. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją įrodantį ECDL pažymėjimą arba mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

Informacija atnaujinta 2016.06.29
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas kam@kam.lt
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media